• Industrie

Petrochemie

Petrochemische installaties verwerken allerlei natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld olie en gas. Voor de omzetting van deze natuurlijke hulpbronnen in producten zijn grote kapitaalinvesteringen nodig, een ingewikkelde planning van productie- en logistieke activiteiten en voortdurende inspanningen om de kwaliteit en kwantiteit van de gegenereerde output te optimaliseren.

Typische applicaties

  • Automatische voertuigidentificatie
  • Toegangsbeheer van voertuigen
  • Wegen en aftanken van vrachtwagens

Uitdagingen

Veiligheidsvoorschriften

In elke industriële omgeving is veiligheid een zeer belangrijk onderwerp. Personeel, bezoekers en omwonenden moeten worden beschermd tegen de gevolgen van ongevallen zoals explosies, lekken, brand of persoonlijk letsel. Internationale en lokale regelgeving en bedrijfsbeleid worden ingevoerd om te zorgen dat de exploitanten van complexen de veiligheidsprocedures opvolgen en dat de kans op incidenten en ongevallen zo klein mogelijk is. De grote uitdaging is echter om tegelijkertijd de productieprestaties van het complex te optimaliseren. Deze twee ambities botsen soms.

Beveiliging

Industriële complexen bevatten vaak duizenden objecten die moeten worden beveiligd om de bedrijfscontinuïteit en de veiligheid van werknemers en bezoekers te waarborgen. In en rond een fabriek verplaatsen zich veel personen en voertuigen. De ingangen van de locatie moeten worden beveiligd, maar ook zones die gevoelig zijn voor beveiligings- of veiligheidsrisico’s moeten goed zijn beschermd. En dit zonder het werk van de duizenden personen die in het complex werken, te vertragen of te belemmeren.

 

Uitdagende logistiek

Honderden voertuigen verplaatsen zich op het complex om personen, materialen en andere voorwerpen van de ene plek naar de andere te vervoeren. Al deze bewegingen maken deel uit van het productieproces. Objecten traceren als onderdeel van dit productieproces is soms moeilijk, maar onontbeerlijk als je controle wilt houden en opstoppingen, vertraging of verlies van goederen wilt voorkomen.

Oplossingen

Automatische voertuigidentificatie

Voertuigidentificatie helpt de doorstroming van het verkeer te versnellen en opstoppingen rond slagbomen, laadperrons, weegplatforms en tankgebieden te verminderen, waardoor navigatie veiliger en gemakkelijker wordt. Handmatige controle van de toegang tot deze zones met een regulier kaartsysteem zou vooral tijdens piekuren verkeersopstoppingen veroorzaken, met kostbare vertragingen als gevolg. Automatische toegangscontrole voor voertuigen wordt ondersteund door de langeafstands-RFID-systemen Nedap TRANSIT en Nedap uPASS. Daarnaast kan onze ANPR productlijn worden gebruikt voor incidenteel bezoekende voertuigen. Het Nedap TRANSIT portfolio omvat ATEX-gecertificeerde apparatuur die intrinsiek veilig is.

Voertuig toegangscontrole

De meeste industrieterreinen en complexen hebben te maken met grote hoeveelheden verkeer dat het terrein op- en afrijdt. Om te voldoen aan de beveiligings- en veiligheidsvoorschriften moeten alle werknemers, bezoekers en leveranciers geregistreerd zijn. Wanneer dit proces niet genoeg is geoptimaliseerd en geautomatiseerd, kan dat leiden tot tijdverlies (winst) en ongemak. Met Nedap MOOV kun je grote verkeersvolumes weer onder controle krijgen. Alleen voertuigen met de juiste toegangsgegevens, worden meteen doorgelaten. Als onderdeel van het online registratieproces kan vrijstelling worden verleend aan leveranciers. In noodsituaties kunnen de toegangscontrolerechten onmiddellijk worden aangepast aan de vereiste beveiligingsniveaus.