• Industrie

Verkeer & transport

Door de opkomst van nieuwe technologieën wordt stads- en snelwegverkeer steeds dynamischer. De afgelopen decennia is de wegeninfrastructuur in en tussen steden in alle verstedelijkte gebieden wereldwijd, gegroeid en verbeterd. De stedelijke bevolking blijft groeien en in die steden is eigen vervoer over de weg veruit de populairste vorm van vervoer.

Typische applicaties

  • Parkeergeleiding
  • Stadstoegangscontrole
  • Parkeerhandhaving
  • Voertuigidentificatie

Uitdagingen

De belofte van autonome voertuigen

Overheden wereldwijd streven ernaar om voorop te lopen bij de implementatie van autonome voertuigen. De verwachting is dat deze voor meer veiligheid zullen zorgen, ongelukken zullen voorkomen en het gebruik van de wegeninfrastructuur zal optimaliseren. De benodigde technologie is (bijna) klaar. Maar het kan zijn dat het nog een paar decennia duurt voordat de uitrol van deze voertuigen grootschalig genoeg is om de bovengenoemde doelen te bereiken. Hoe moeten steden en snelwegen dan de uitdagingen oppakken waar ze nu al voor staan

Verkeersstroom

Een van de eerste uitdagingen in het kader van de groei van stedelijke gebieden is de strijd van steden en snelwegen om de snelle toename van de vraag bij te benen. Stadsplanning omspant tientallen jaren. Veel grote steden zijn lang geleden gesticht toen er nog geen auto’s bestonden. Het uitbreiden van de verkeerscapaciteit van steden zonder die die opnieuw op te bouwen, is een grote uitdaging voor lokale overheden. Moderne technologie kan enige verlichting brengen, vandaar de wereldwijde slimme stadsinitiatieven. Hoe kunnen steden de verkeersstroom optimaliseren met behulp van zulke nieuwe technologie?

Veiligheid

Meer dan alle andere manieren van vervoer is wegvervoer afhankelijk van menselijke tussenkomst en controle. Mensen rijden op de openbare weg met een vrachtwagen of de auto naar hun werk of naar huis. De toename van de hoeveelheid verkeer en de complexiteit van de wegeninfrastructuur heeft elk jaar veel ongelukken tot gevolg. Hoe kun je zorgen dat de veiligheid op dit vlak wordt verbeterd?

Leefbaarheid

Overheden zijn vaak niet alleen gericht op het bieden van veiligheid aan de bevolking, maar streven ook naar optimale leefbaarheid. De kwaliteit van leven moet zo goed mogelijk zijn. Gemeenten streven er bovendien vaak ook naar om burgers en bezoekers een prettige ervaring te bieden als ze in de stad zijn om te werken, te winkelen of om een andere reden. Mobiliteit speelt daar een grote rol in. Niet alleen voor voertuigen, ook voor voetgangers. Hoe kun je door de invoer van slimme transportoplossingen de leefbaarheid in de stad verbeteren?

Oplossingen

Slim parkeren en parkeergeleiding

Ongeveer een derde van de auto’s in een stad rijdt rond op zoek naar een parkeerplaats. De meeste parkeerplaatsen zijn op straat en maken meestal geen deel uit van een begeleidingssysteem. Met Nedap SENSIT kunt u de bezettingsgraad van afzonderlijke parkeerplaatsen monitoren met behulp van een draadloze in-ground parkeersensor. Hiermee kunt u bestuurders naar lege parkeerplaatsen begeleiden en te lang parkeren detecteren. Bovendien krijgt u inzicht in hoe goed de capaciteit wordt gebruikt en hoe dat gebruik is opgebouwd.

Stadstoegangscontrole voor voertuigen

De meeste moderne steden en parkeervoorzieningen hebben te maken met toenemend verkeer. Verkeersopstoppingen en ongemak voor voetgangers in het stadscentrum zijn daar vaak het gevolg van. Met ons platform voor voertuigtoegangsbeheer kan Nedap zorgen dat u het verkeer in het stadscentrum weer onder controle krijgt: MOOV. Alleen voertuigen die echt in die zone moeten zijn, krijgen toegang. Taxi’s, stadsbussen, politieauto’s, ambulances en andere hulpdiensten, krijgen meteen toegang. Vrijstellingen worden beheerd via de MOOV-webinterface.