Waarom selectieve stadstoegang?

Veel verkeer in stads- en dorpskernen

Nederland kent meer dan 7 miljoen personenauto’s en nog eens één miljoen bedrijfswagens. Deze aantallen nemen ieder jaar toe. Al deze voertuigen willen op verschillende tijden en om verschillende redenen de binnenstad in. Wonen, werken, inkopen doen, bevoorraden of om te recreëren. Wanneer deze verkeersstromen ongereguleerd op de krappe binnensteden losgelaten worden, ontstaat er een binnenstad waarvan de leefbaarheid en economische aantrekkelijkheid snel achteruit gaat.

Autoluwe zones maken omgeving weer aantrekkelijk

Gemeenten kunnen verkeersstromen in binnensteden beheersen door selectieve toegang van voertuigen tot de binnenstad te reguleren naar noodzaak, route, bestemming en tijdstip. Dit resulteert in minder voertuigbeweging, hetgeen de leefbaarheid in de binnenstad verbetert. "Nedap Stadstoegang" maakt van de binnenstad een aantrekkelijk winkelgebied, een goede leefomgeving en een vitale economische zone.

Nedap biedt dé oplossing voor stadstoegang die oog heeft voor de dynamische aspecten van een binnenstad en rekening houdt met de rol die de binnenstad vervult voor bewoners, winkeliers, leveranciers, taxi bedrijven en nood- en hulpdiensten.

Het toepassen van selectieve toegang

Op diverse wijzen past Nedap het Stadstoegang concept in en om stads- en dorpskernen toe, denk aan:

Afsluiten:
- Zones beperkt toegankelijk maken voor verkeer door een fysieke afsluiting (bollard systeem).
- Handhaven van beperkt toegankelijke zones door een virtuele afsluiting (C01 handhaving, milieuzones, busbanen). 

Doseren:
- Het verkeer op sluiproutes in het buitengebied of op bedrijventerreinen doseren door een fysiek afsluiting (bollard systeem) of een virtuele afsluiting (C01 handhaving).

Doorstromen:
- Rijstroken reseveren voor specifiek bussen en taxi's draagt bij aan een betere verkeersdoorstroming. Dit door bus-, taxi- en trambanen fysiek (bollard systeem) danwel virtueel (C01 handhaving) af te sluiten.